Tel: 023/ 536-962, Radionica: 023/ 561-447 webmail
Stevice Jovanovića 50, Zrenjanin

ZA UČENIKE

Raspored odeljenja po učionicama za školsku 2021/2022. godinu

01.09.2021. u 15:07


Raspored odeljenja po učionicama za 01.09.2021.

31.08.2021. u 14:16


Preporuke za zaštitu od širenja zaraze virusom Sars

30.08.2021. u 14:08


Potvrda upisa za sve učenike Tehničke škole

24.08.2021. u 14:18


Raspored polaganja maturskog i završnog ispita

17.08.2021. u 21:40


Prijava za polaganje vozačkog ispita

09.07.2021. u 10:42


Prijave ispita za vanredne učenike u avgustovskom ispitnom roku

06.07.202. u 13:06


Raspored popravnih ispita – prvi razred

Raspored popravnih ispita – drugi razred

Raspored popravnih ispita – treći razred

Raspored popravnih ispita – četvrti razred

04.07.2021. u 22:41


Raspored polaganja razrednih ispita u avgustovskom roku

01.07.2021. u 21:22


Raspored polaganja razrednih ispita u junskom roku

24.06.2021. u 08:37


Teorijski ispit za „B“ i „C“ kategoriju

17.6.2021. u 18:38


Raspored polaganja vanrednih ispita u junskom roku školske 2020/21. godine

10.06.2021. u 21:10


Raspored polaganja popravnih ispita za završne razrede u junu

08.06.2021. u 14:11


Raspored polaganja obaveznog dela maturskog ispita – Srpski jezik i književnost

06.06.2021. u 15:27


Raspored polaganja razrednih ispita za završne razrede

24.05.2021. u 21:36


Teorijski deo vozačkog ispita – B i C kategorija

18.05.2021. u 09:10


Raspored polaganja maturskog i završnog ispita

17.05.2021. u 9:56


Planirano trajanje nastave za školsku 2020/2021. godinu

17.05.2021. u 9:55


Teorijski deo vozačkog ispita – B i C kategorija

22.04.2021. u 07:53


Nacionalna platforma „Čuvam te“

20.04.2021. u 12:23


Raspored polaganja vanrednih ispita u aprilskom ispitnom roku

16.04.2021. u 08:38


Od 19.04.2021. početak nastave u školi

14.04.2021. u 13:44


Uskršnji (prolećni) raspusti

31.03.2021. u 10:47


Teorijski ispit za „B“ i „C“ kategoriju

27.03.2021. u 09:50


Ocenjivanje u uslovima nastave na daljinu

25.03.202. u 11:25


NASTAVA NA DALJINU DO DALJNJEG

19.03.2021. u 18:25


Odlaganje svih ispita

18.03.2021. u 08:56


PISA 2021

16.03.2021. u 11:26


OD 15. DO 19. MARTA 2021. GODINE NASTAVA NA DALJINU

12.03.2021. u 20:06


OD 08. DO 12. MARTA 2021. GODINE NASTAVA NA DALJINU

06.03.2021. u 19:32


Raspored polaganja vanrednih ispita u februarskom ispitnom roku

18.02.2021. u 9:05


DOSTAVLjANjE IZJAVA

Učenici koji nastavu u drugom polugodištu žele da slušaju isključivo na daljinu- onlajn, potrebno je da u toku sledeće nedelje (od 18.01.2021. do 22.01.2021. godine) dostave svom odeljenjskom starešini IZJAVU roditelja/zakonskog zastupnika. Izjava se može preuzeti sa sajta škole ili lično u školi, a popunjena i potpisana se dostavlja lično ili elektronskim putem.
Napomena: izjave iz prvog polugodišta ne važe

Izjava roditelja – Tehnička škola Zrenjanin

Izjava roditelja – Tehnička škola Zrenjanin

15.01.2021. u 11:22


Realizacija nastave u drugom polugodištu školske 2020/2021. godine

13.01.2021. u 11:32


Raspored polaganja vanrednih ispita u decembarskom ispitnom roku

15.12.2020. u 13:49


Savetovalište za mlade – decembar 2020. godine

07.12.2020. u 13:00


Nove mere za organizaciju rada škole

Organizacija rada Tehničke škole od 30.11. do 18.12.2020. – obaveštenje za roditelje odnosno zakonske zastupnike i učenike

27.11.2020. u 21:00


Obaveštenje o realizaciji nastave od 11-13.11.2020. godine

09.11.2020. u 13:28


Pilot državne mature

Povrede pravila ispita od strane kandidata

Datumi i vreme polaganja maturskih ispita

23.10.2020. u 22:00


Prvi pilot državne mature – školska maturska komisija

21.10.2020. u 12:40


Raspored polaganja teorijskog dela vozačkog ispita u oktobarskom roku

19.10.2020. u 12:14


Raspored vanrednih ispita u oktobarskom ispitnom roku

19.10.2020. u 9:15


Početak rada škole u školskoj 2020/2021. godini

Raspored učionica

28.08.2020. u 19:05


Izjava roditelja – Tehnička škola Zrenjanin

24.08.2020. u 12:20


Raspored polaganja maturskog i završnog ispita u avgustovskom ispitnom roku školske 2019/2020. godine

18.08.2020. u 14:06


Raspored polaganja vozačkog ispita

17.08.2020. u 13:02


Razredni, popravni i vanredni ispiti u avgustovskom ispitnom roku školske 2019/2020. godine

08.07.2020. u 11:58


Raspored polaganja popravnih i vanrednih ispita u junskom roku školske 2019/2020. godine

16.06.2020. u 13:50


Završni ispit

05.06.2020. u 14:00


Maturski ispit – izborni predmeti

05.06.2020. u 13:15


Maturski ispit – odbrana praktičnog rada

05.06.2020. u 13:15


Spisak učenika koji žele da poprave ocenu iz pojedinih predmeta

05.06.2020. u 12:39


Maturski ispit – srpski jezik i književnost

05.06.2020. u 12:39


Raspored polaganja razrednih ispita za učenike završnih razreda u junskom roku školske 2019/2020. godine

27.05.2020. u 12:26


Spisak učenika završnih odeljenja koji žele da poprave ocene iz pojedinih predmeta

23.05.2020. u 16:27


Obaveštenje za roditelje

13.05.2020. u 21:23


Kalendar aktivnosti vezanih za maturski i završni ispit -jun 2020.

10.05.2020. u 16:09


Obaveštenje za učenike završnih razreda – razredni ispiti

10.05.2020. u 16:08


Upitnik za učenike

05.05.2020. u 20:40


Hrostos voskrese!

16.04.2020. u 21:10


Uskrs po Gregorijanskom kalendaru

09.04.2020. u 20:36


Izmena u kalendaru rada

29.03.2020. u 22:00


Sajtovi i platforme za završne odnosno prijemne ispite

27.03.2020. u 12:37


Ponašanje prilikom učenja na daljinu

25.03.2020. u 13:04


Uputstvo za učenje na daljinu putem Google učionice !

Kodove za pristup svakom predmetu očekujte od razrednog starešine!

Jedini uslov za korišćenje Google učionice je da imate Gmail nalog!

Link ka Google učionici

classroom.google.com

Kako predati zadatak u Google učionici – uputstvo za učenike

21.03.2020. u 22:00


Obaveštenje za roditelje i učenike – zdravstveno stanje

19.03.2020. u 21:51


Uputstvo za učenje na daljinu

17.03.2020. u 12:44


Obaveštenje za roditelje – nastava na daljinu

16.03.2020. u 13:28


Obaveštenje za učenike

16.03.2020. u 13:24


 

Tehnička škola Zrenjanin

Tehnička škola je osnovana 1933. godine u tadašnjem Petrovgradu. U školi je zaposleno 85 radnika od čega u nastavi oko 70 radnika.

Nastava u školi se izvodi u učionicama opšte namene, specijalizovanim učionicama i kabinetima. Praksa se izvodi u školskim radionicama i privatim i društvenim firmama.

Obaveštenja

  • Potovani učenici, prijava ispita za avgustovski rok je do 14.07.2021. godine kod referenta za
    Detaljnije »

Kontakt podaci

023/ 536-962

office@tehnickazr.edu.rs

Stevice Jovanovića 50
Zrenjanin