Тел: 023/ 536-962, Радионица: 023/ 561-447 webmail
Стевице Јовановића 50, Зрењанин

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

МАТУРСКИ ИСПИТ

 

Одељења  IV 1,2,3,4,5 и ванредни ученици – Фискултурна сала
Датум Време Предмет Дежурни на испиту Комисија за преглед радова
13.06. 10.30 Српски језик и књижевност Бачић Иванић Поповић

Фелбаб

Ранисављевић

Симин Јелисавац
Петровић Тица
Куљић В. Стокић
Мошоринац Стевић

 

Одељење IV 1и ванредни ученици
Датум Време Предмет Комисија

 

14.06 08.00 Изборни предмет – Математика Стелкић ,ПоучкиГрунчић
14.06. 09.40 Изборни предмет –Стручни предмети Перц ,Медић , Петровић
15.06. 08.00 Моделирање маш.елемената и конструкција-одбрана матурског практичног рада Перц,Грбић, Медић
15.06. 09.40 Ванредни ученици-одбрана матурског практичног рада Димитријевић, Петровић, Куљић

 

Одељење  IV 2
Датум Време Предмет Дежурни на испиту Комисија за преглед теста
15.06. 10.00 Тест

( сала)

Ромен, Аћин Димитријевић

Вукајловић , Шеваљевић

Датум Време Предмет Комисија за оцену мат.рада
16.06. и 17.06. 08.00 Матурски практичан рад Мошорински, Димитријевић, (Шеваљевић,Вукајловић), спољашњи члан

 

Одељење  IV 3
Датум Време Предмет Комисија за оцену мат.рада
14.06. и 15.06. 08.00 Матурски практичан рад Шуковић, Лучић,( Терзић, Крстин) ,спољашњи члан
Датум Време Предмет Дежурни на испиту Комисија за преглед теста
16.06. 10.00 Тест

( сала)

Илијев, Танацковић, Маринков Шуковић, Лучић, Терзић

 

Одељење  IV 4 и IV 5
Датум Време Предмет Дежурни на испиту Комисија за преглед теста
15.06. 10.00 Тест

( сала)

Марић, Давинић, Данић Мијић, Балашев, Армацки, Голић, Хајду, Николић, Мишић, Марковић
Датум Време Предмет Комисија за оцену мат. рада
16.06. и 17.06. 08.00 Матурски практичан рад Мијић, Балашев, Армацки, Голић, Хајду, Николић, Мишић, Марковић, спољашњи члан

 

ЗАВРШНИ  ИСПИТ

 

Одељење  III 6
Датум Време Предмет Комисија
13.06. 08.00 Управљање теретним моторним возилом Балашев ,Савичин, Проле,
14.06. 08.00 Сложени радни задатак провера стручних компетенција Балашев, Армацки, (Голић, Николић), спољашњи члан

 

Одељење  III 7
Датум Време Предмет Комисија
16.06. 08.00 Завршни практичан рад Репац, Томовић, Фодор

 

Одељење  III 8
Датум Време Предмет Комисија
13.06. и 14.06. 08.00 Радни задаци – писани и практични део Киш, Мишић С, (Куљић В, Марић), спољашњи члан

 

Техничка школа Зрењанин

Техничка школа је основана 1933. године у тадашњем Петровграду. У школи је запослено 85 радника од чега у настави око 70 радника.

Настава у школи се изводи у учионицама опште намене, специјализованим учионицама и кабинетима. Пракса се изводи у школски радионицама и приватним и друштвеним фирмама.

Обавештења

  • РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АПРИЛСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

Контакт подаци

023/ 536-962

office@tehnickazr.edu.rs

Стевице Јовановића 50
Зрењанин

Izbornik