Тел: 023/ 536-962, Радионица: 023/ 561-447 webmail
Стевице Јовановића 50, Зрењанин

Об. профили

У ОБЛАСТИ МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ:

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТУИСАЊЕ

ТЕХНИЧАР ЗА КОМЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА

 

ТРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ:

– БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ

– МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

 

У ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ:

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

 

У ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИЈА, РУДАРТСВО И МЕТАЛУРГИЈА

ТРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ:

РУКОВАЛАЦ ПОСТРОЈЕЊИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ НАФТЕ И ГАСА

 

У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈ

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ:

ТЕХНИЧАР ДРУМСОГ САОБРАЋАЈА

ТРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ:

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Техничка школа Зрењанин

Техничка школа је основана 1933. године у тадашњем Петровграду. У школи је запослено 85 радника од чега у настави око 70 радника.

Настава у школи се изводи у учионицама опште намене, специјализованим учионицама и кабинетима. Пракса се изводи у школски радионицама и приватним и друштвеним фирмама.

Обавештења

  • РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

Контакт подаци

023/ 536-962

office@tehnickazr.edu.rs

Стевице Јовановића 50
Зрењанин

Izbornik