Tel: 023/ 536-962, Radionica: 023/ 561-447 webmail
Stevice Jovanovića 50, Zrenjanin

O školi

OPŠTI PODACI O ŠKOLI

Tehnička škola je osnovana 1933. godine u tadašnjem Petrovgradu. Od 1994. godine nosi naziv Tehnička škola Zrenjanin. Tehnička škola se nalazi u ulici Stevice Jovanovića broj 50 u Zrenjaninu. U školskoj 2020/2021. godini, učenici se obrazuju za sledeće profile:

Četvrti stepen:
1. Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje;
2. Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina;
3. Mašinski tehničar motornih vozila;
4. Tehničar mehatronike;
5. Tehničar drumskog saobraćaja (2 odeljenja).

Treći stepen:
1. Vozač motornih vozila;
2. Rukovalac postrojenjima za dobijanje nafte i gasa;
3. Bravar – zavarivač (dualno).

 

Škola planira da u narednom periodu izvrši osavremenjavanje nastave nabavkom računara kao i drugih nastavnih sredstava i opreme kako u teorijskoj tako i na praktičnoj nastavi.

Učenici ove škole već niz godina postižu zavidne rezultate na regionalnim i Republičkim takmičenjima mašinskih škola, a škola namerava da sa ovim uspesima i ubuduće nastavi pa i da ih poboljša.

 

PODACI O ODELjENjIMA
(SMER, ODELjENJSKI STAREŠINA, BROJ UČENIKA, BROJ UČIONICE)

ODELJENJE SMER STEPEN ODELJENJSKI STAREŠNA BROJ UČENIKA Učionica
I – 1 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje IV Kristina Bačić 30 1
I – 2 Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina IV Miladin Ševaljević 30 2
I – 3 Tehničar mehatronike IV Danijela Danić Kuručev 30 4
I – 4 Tehničar drumskog saobraćaja IV Maja Ranisavljević 27 5
I – 5 Tehničar drumskog saobraćaja IV Ljubica Rikalović 28 12
I – 6 Vozač motornih vozila III Dragan Balašev 23 13
I – 7 Rukovalac postojenjima za dobijanje nafte i gasa III Srđan Ilijev 24 14
I – 8 Bravar – zavarivač III Željka Vujić 11 15
II – 1 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje IV Ana Stokić 28 7
II – 2 Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina IV Rada Vukajlović 28 8
II – 3 Tehničar mehatronike IV Milan Šuković 30 9
II – 4 Tehničar drumskog saobraćaja IV Ivan Prole 30 10
II – 5 Tehničar drumskog saobraćaja IV Jelena Stojadinović 30 11
II – 6 Vozač motornih vozila III Goran Armacki 27 16
II – 7 Rukovalac postojenjima za dobijanje nafte i gasa III Vladimir Marinkov 27 17
II – 8 Bravar – zavarivač III Jelena Marić 22 42
III – 1 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje IV Dušanka Medić 26 18
III – 2 Tehničar za kompjutersko upravljanje IV Olga Mošorinac 24 37
III – 3 Tehničar mehatronike IV Biljana Felbab 28 20
III – 4 Tehničar drumskog saobraćaja IV Snježana Golić 29 21
III – 5 Tehničar drumskog saobraćaja IV Marijana Popović 27 23
III – 6 Vozač motornih vozila III Živojin Petrović 19 24
III – 7 Rukovalac postojenjima za dobijanje nafte i gasa III Ilija Arnautović 27 19
IV – 1 Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje IV Tatjana Perc 25 32
IV – 2 Tehničar za kompjutersko upravljanje IV Dejan Dimitrijević 27 25
IV – 3 Mašinski tehničar motornih vozila IV Zoran Simin 19 37a
IV – 4 Tehničar drumskog saobraćaja IV Dragoslav Mijić 22 3
IV – 5 Tehničar drumskog saobraćaja IV Jelena Vavan 28 26
UKUPNO:
28 8 III/ IV 20 726

RITAM RADNOG DANA

Nastava se realizuje u prepodnevnoj smeni. Škola raspolaže dovoljnim brojem učionica, kabineta i radionica za obrazovno – vaspitni rad sa 29 odeljenja.

Vreme održavanja časova

0.   7:10 – 7:55
1.   8:00 – 8:45
2.   8:50 – 9:35
3.   9:40 – 10:25
4.  10:40 – 11:25
5.  11:30 – 12:15
6.  12:20 – 13:05
7.  13:10 – 13:55

 

Tehnička škola Zrenjanin

Tehnička škola je osnovana 1933. godine u tadašnjem Petrovgradu. U školi je zaposleno 85 radnika od čega u nastavi oko 70 radnika.

Nastava u školi se izvodi u učionicama opšte namene, specijalizovanim učionicama i kabinetima. Praksa se izvodi u školskim radionicama i privatim i društvenim firmama.

Obaveštenja

  • Potovani učenici, prijava ispita za avgustovski rok je do 14.07.2021. godine kod referenta za
    Detaljnije »

Kontakt podaci

023/ 536-962

office@tehnickazr.edu.rs

Stevice Jovanovića 50
Zrenjanin