Тел: 023/ 536-962, Радионица: 023/ 561-447 webmail
Стевице Јовановића 50, Зрењанин

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

 

 Ученици  подносе школи следећа документа:

 1. Пријаву за упис;

 2. Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;

 3. Уверење о испуњавању здравствених услова;

 4. Лекарско уверење за возача Б категорије за упис на образовне профиле: Техничар друмског саобраћаја и Механичар моторних возила;

 5. Лекарско уверење за возача Б и Ц категорије за упис на образовни профил: Возач моторних возила

УПИС У ШКОЛСКУ 2024 / 2025. ГОДИНУ

ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Четворогодишње школовање:
– Машински техничар за компјутерско конструисање: 28 ученика
– Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина: 28 ученика

Трогодишње школовање:
– Механичар моторних возила: 14 ученика (9+5 дуал)
– Бравар заваривач: 14 ученика

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Четворогодишње школовање:
– Техничар мехатронике: 28 ученика (10+18 дуал)

ПОДРУЧЈЕ РАДА: САОБРАЋАЈ

Четворогодишње школовање:
– техничар друмског саобраћаја: 56 ученика

Трогодишње школовање:
– Возач моторних возила: 28 ученика

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Трогодишње школовање:
– Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса: 28 ученика

ТЕХНИЧАР ЗА
КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА

teh
Након завршетка школовања оспособљени су да:

 • раде у бироима за технологију израде и конструисање користећи рачунаре са савременим CAM софтверима за програмирање компјутерски управљаних машина (CNC машина).
 • Учење на едукативним комјутерским машинама.
 • Комјутерске симулације обраде уз наставу са видео презентацијама.
 • Стечена знања обезбеђују лако и брзо контролисање и рад на свим компјутерски управљаним машинама и уређајима.

teh2

ЗНАЊЕ КОМПЈУТЕРСКОГ УПРАВЉАЊА ИЛИ ЗАНИМАЊА CNC ПРОГРАМИЕАЊА ОМОГУЋАВА РАД У САВРЕМЕНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДСТАВЉА ЈЕДНО ОД НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈИХ ЗАНИМАЊА

Детаљи: Аутор Драган Грбичћ (март 2019.)

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА
КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

ucionica 30
Након завршетка школовања оспособљени су да:

 • раде у бироима за конструисање и пројектовање користећи рачунаре са најсавременијим CAD софтверима;
 • израђују техничко – технолошку документацију и врше припрему за израду на савременим компјутерски управљаним CNC машинама;0
 • раде комјутерске анимације и дизајн различитих производа, програмирање у програмским језицима C#, C++, Java, аутоматско програмирање CNC машина (индустрија 4.0).

Савремена настава, видео презентације, креативност, самосталност у графичком дизајну и програмирању на софтверима последње генерације!!!!!

teh4

КОМПЈУТЕРСКИ ДИЗАЈНЕРИ И ПРОГРАМЕРИ СПАДАЈУ У НАЈВИШЕ ТРАЖЕНА И ПЛАЋЕНА ЗАНИМАЊА

solid

Детаљи: Аутор Драган Грбић (март 2019.)

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

Школовање траје четири године

voz2
По завршетку школовања за овај образовни профил ученик је стекао IV степен стручне спреме и оспособљен је за:

 • послове на аутобуским станицама и друмским теретним терминалима;
 • рад у предузећима која се баве услугама превоза путника или терета у градском,приградском, међуградском или међународном саобраћају;
 • послове техничког прегледа, регистрације, осигурања путника и робе;
 • статистичке евиденције, анализе и праћење података везаних за одвијање саобраћаја у служби саобраћајне полиције.

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Школовање траје три године

Обука возача моторних возила се врши у сопственом центру за обуку возача у Техничкој школи, на путичким и теретним возилима.

 

Детаљи: Аутор Драган Грбић (март 2019.)

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

САВРЕМЕНИ ПРОГРАМЕРСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ У СПОЈУ МАШИНСТВА И ЕЛЕКТРОНИКЕ

По завршетку школовања за овај образовни профил ученик је стекао IV степен стручне спреме и оспособљен је за:

 • програмирање микроелектронских компонената у системима аутоматског управљања;
 • контролишу, врше надзор и одржавају аутоматизоване производне линије;
 • самостално програмирају, уносе програм у управљачку јединици програмибилних логичких контролера (PLC);
 • обављају остале радње везане за област електронике, машинсктва, самостално и уз надзор инжењера.

Детаљи: Аутор Драган Грбић (март 2019.)

Детаљи: Аутор Данијела Данић Куручев (март 2024.)

РУКОВАЛАЦ МАШИНАМА И
УРЕЂАЈИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ НАФТЕ И ГАСА


Након завршетка школовања оспособљени су да:

 • раде монтажу производне и процесне опреме на постројењима за добијање нафте и гаса;
 • врше извођење радова поправке и дораде машинске опреме и нафтних постројења.

 

Детаљи: Аутор Данијела Данић Куручев (август 2023.)

БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ


Након завршетка школовања оспособљени су да:

 • планирају, припремају и организују браварске и заваривачке радове;
 • механичком обрадом израђују делове металних конструкција, различитим поступцима заварују металне конструкције.

 

 

Детаљи: Аутор Данијела Данић Куручев (август 2023.)

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

По завршетку школовања за овај образовни профил ученик је оспособљен за:

 • рад на идентификацији и вршењу дијагностике кварова на модерним возилима;
 • поправку и замену уређаја и елемената на моторним возилима свих категорија.
 • Могућност полагања возачког испита за Б категорију у школи.

 

Детаљи: Аутор Данијела Данић Куручев (август 2023.)

„Родитељи са децом у кризним ситуацијама”

„Наставници са децом у кризним ситуацијама”

preporuke-za-decuvolim-da-se-ne-razbolimzastita-od-korona-virusa

Техничка школа Зрењанин

Техничка школа је основана 1933. године у тадашњем Петровграду. У школи је запослено 85 радника од чега у настави око 70 радника.

Настава у школи се изводи у учионицама опште намене, специјализованим учионицама и кабинетима. Пракса се изводи у школски радионицама и приватним и друштвеним фирмама.

Обавештења

 • РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

Контакт подаци

023/ 536-962

office@tehnickazr.edu.rs

Стевице Јовановића 50
Зрењанин

Izbornik