Тел: 023/ 536-962, Радионица: 023/ 561-447 webmail
Стевице Јовановића 50, Зрењанин

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

МАТУРСКИ ИСПИТ

 

Датум Време Предмет Раз.,бр.уч Комисија
22.08. 09.00 Српски језик и књижевност IV-1,2,3,4,5   41

 

Фелбаб Б.

Ранисављевић М.

Ваван Ј.

23.08. 09.00 Математика IV-1,2,3,4,5   5

 

Стојадиновић Ј.

Проле И. Јосић М.

Бјековић В.

23.08. 09.00 Машински предмети-

изборни предмет

IV-1,2,3        7

 

Медић Д.  Перц Т.

Вукајловић Р.

Димитријевић Д.

Мошорински П.

23.08. 08.00 Саобраћајни предмети-изборни предмет IV-4,5          34 Мијић Д.   Балашев Д.  Голић С. Армацки Г.

Николић М.

26.08. 09.00 Машински предмети-одбрана матурског практичног рада IV-1,2,3       30 Грбић Д.     Перц Т.

Мошорински П.

Шеваљевић М.

Димитријевић Д.

26.08. 09.00 Саобраћајни предмети-Одбрана матурског практичног рада IV-4,5          34 Мијић Д.  Балашев Д.  Голић С. Армацки Г.

Николић М.

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ

 

Машинство и обрада метала, Рударство и геологија

 

Датум Време Активност
19.08. 11.00. Извлачење задатака за практичан рад
19.08.-23.08.   Рад на изради практичног рада
23.08. До 12.00 Предаја практичног рада код референта за ђ.питања

 

Усмена одбрана практичног рада:

 

Датум Време Занимање Каб. Комисија
26.08. 08.00 Аутомеханичар,Бравар

Машинбравар

  Маринков В.   Хријешик Ј.

Кастрати И. Симин З.

Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса Репац М.   Томовић Б.

Милетић З.

 

Саобраћај

 

21.08.у 09.00  ОБАВЕЗНО  СЕ  ЈАВИТИ  ПРОФЕСОРУ  ДРАГАНУ БАЛАШЕВУ  И  ПРИЈАВИТИ  ПОЛАГАЊЕ  ЗАВРШНОГ  ИСПИТА  ЗА  Ц КАТЕГОРИЈУ

 

Датум Време Активност Каб Комисија
22.08. 10.00 Извлачење задатака за практичан рад    
22.08. 11.00 Израда теста 34 Мијић Д.     Голић С.

Балашев Д.   Армацки Г

Хајду М.  Николић М.

23.08. 08.00 Вожња   Балашев Д.

Савичин З.

Хајду М.

26.08. До 09.00 Предаја практичног рада    
26.08. 09.00 Усмена одбрана практичног рада 34 Мијић Д.      Балашев Д.  Голић С.

Армацки Г. Николић М.

27.08. 09.00 Усмени испит из саобраћајних предмета

 

34 Мијић Д.      Балашев Д.  Голић С.

Армацки Г. Николић М.

 

Техничка школа Зрењанин

Техничка школа је основана 1933. године у тадашњем Петровграду. У школи је запослено 85 радника од чега у настави око 70 радника.

Настава у школи се изводи у учионицама опште намене, специјализованим учионицама и кабинетима. Пракса се изводи у школски радионицама и приватним и друштвеним фирмама.

Обавештења

  • РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

Контакт подаци

023/ 536-962

office@tehnickazr.edu.rs

Стевице Јовановића 50
Зрењанин

Izbornik