Тел: 023/ 536-962, Радионица: 023/ 561-447 webmail
Стевице Јовановића 50, Зрењанин

RASPORED DOPUNSKE NASTAVE

DOPUNSKA NASTAVA U TOKU ZIMSKOG RASPUSTA


S R P S K I    J E Z I K    I    K NJ I Ž E V N O S T

 

20.12.2019.      petak 12:00č

23.12.2019.      ponedeljak 12:00č

 

Profesor: Maja Ranisavljević


S R P S K I    J E Z I K    I    K NJ I Ž E V N O S T (učionica br. 9)

 

26.12.2019.      četvrtak 8:30 – 09:15č        I4 i I6

26.12.2019.      četvrtak 09:15 – 10:00č        II3 i II1

26.12.2019.      četvrtak 10:00 – 10:45č        IV2 i IV5

 

Profesor: Biljana Felbab


S R P S K I    J E Z I K    I    K NJ I Ž E V N O S T

 

25.12.2019.      sreda 10:00č

26.12.2019.      četvrtak 10:00č

 

Profesor: Marijana Popović


S R P S K I    J E Z I K    I    K NJ I Ž E V N O S T

 

24.12.2019.      utorak 12:00č

 

Profesor: Jelena Vavan


E N G L E S K I    J E Z I K (kabinet)

 

24.12.2019.      utorak 12:00č

27.12.2019.      petak  10:00č

 

Profesor: Ana Stokić, Olga Mošorinac


G E O G R A F I J A

 

26.12.2019.       četvrtak 09:00č

 

Profesor: Željka Vujić


MAŠINSKI MATERIJALI, MEHANIKA, TEHNIČKA MEHANIKA I TEHNOLOGIJA MATERIJALA

 

26.12.2019. četvrtak 09:00č

31.12.2019. utorak 09:00č

 

Profesor: Zoran Simin


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE, ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA, OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE

 

24.12.2019. utorak 11:45č

 

Profesor: Darko Krstin


F I Z I K A

 

26.12.2019. četvrtak 08:00č – I godina

26.12.2019. četvrtak 10:00č – II godina

 

Profesor: Ljubica Rikalović


T E H N O L O G I J A    M A Š I N S K E    O B R A D E

 

 24.12.2019. utorak 08:00č – II2

 

T E H N O L O G I J A    B R A V A R S K I H    R A D O V A

 

24.12.2019. utorak 08:00č – I8

 

Profesor: Nada Dulać


M A Š I N S K I    E L E M E N T I

 

25.12.2019. sreda 08:00č

27.12.2019. petak 08:00č

 

A U T O M A T I Z A C I J E

 

25.12.2019. sreda 09:30č

27.12.2019. petak 09:30č

 

Profesor: Tatjana Perc


P R O G R A M I R A NJ E

 

24.12.2019. utorak 12:00č

 

Profesor: Danijela Danić Kuručev


M A T E M A T I K A  (učionica broj 9)

 

25.12.2019. sreda 08:00 – 09:00č    III2

09:00 – 10:00č    III3, III4

10:00 – 11:00č     I1

11:00 – 12:00č    I2

 

26.12.2019. četvrtak 08:00 – 09:00č    III2

09:00 – 10:00č    III3, III4

10:00 – 11:00č     I1

11:00 – 12:00č    I2

 

27.12.2019. petak 08:00 – 09:00č    III2

09:00 – 10:00č    III3, III4

10:00 – 11:00č     I1

11:00 – 12:00č    I2

 

Profesor: Vesna Bjeković


M Е H A N I K A

 

26.12.2019. četvrtak 09:00 – 10:30č

27.12.2019. petak 09:00 – 10:30č

 

T E R M O D I N A M I K A

 

26.12.2019. četvrtak 10:30 – 12:00č

27.12.2019. petak 10:30 – 12:00č

 

Konsultacije 26.12.2019. u 12:00č

 

Profesor: Dušanka Medić


T E H N O L O G I J A    O B R A D E

 

26.12.2019.      četvrtak 10:00č

 

Profesor: Milan Šuković


TEHNIČKA MEHANIKA SA MEHANIZMIMA (II3)

 

26.12.2019.      četvrtak 09:30č

 

OTPORNOST MATERIJALA (II1)

26.12.2019.      četvrtak 10:15č

 

Profesor: Rada Vukajlović


H E M I J A

 

27.12.2019.      petak 10:00č

 

Profesor: Natalija Aćin


M A T E M A T I K A (I-6)

 

24.12.2019.      utorak 10:00 – 11:35č

26.12.2019.      četvrtak 10:30 – 12:00č

 

Profesor: Bogdan Ignjatović


M A T E M A T I K A

 

26.12.2019.      četvrtak 10:00č     II-4, II – 6, II – 7

11:00č     III – 6

12:00č     IV – 1

13.01.2020.      ponedeljak 10:00č     II-4, II – 6, II – 7

11:00č     III – 6

12:00č     IV – 1

 

Profesor: Jelena Stojadinović


M A T E M A T I K A

 

13.01.2020.      ponedeljak 09:30č     II – 1

11:30č     II – 2, II – 3

14.01.2020.      utorak 09:30č     III – 5

11:30č     I – 8

 

Profesor: Milorad Josić


R A Č U N A R S T V O    I     I N F O R M A T I K A

 

25.12.2019.       sreda 10:00č

 

Profesor: Srđan Ilijev


 I S T O R I J A

 

25.12.2019.       sreda 12:00č

 

Profesor: Borislava Vuković


 T E H N I Č K O   C R T A N J E

25.12.2019.       sreda 08:00č  I – 4, I – 5

30.12.2019.       ponedeljak 08:00č  I – 8

 

TEHNIČKO CRTANJE SA NACRTNOM GEOMETRIJOM

 

26.12.2019.       četvrtak 10:30č  I – 7

 

MAŠINSKI MATERIJALI

 

27.12.2019.       petak 08:00č  I – 8

 

Profesor: Vladimir Marinkov


M O T O R N A    V O Z I L A, R A Č U N A R I    I    P R O G R A M I R A NJ E

 

25.12.2019.       sreda 11:00č

27.12.2019.       petak 10:00č

 

Profesor: Živojin Petrović

Podela knjižica sa ocenama II – 6, petak 27.12.2019. u 10:00č


F I Z I Č K O    V A S P I T A NJ E

 

25.12.2019.       sreda 09:00č

26.12.2019.       četvrtk 09:00č

27.12.2019.       petak 09:00č

 

Profesor: Ilija Stević


 

Техничка школа Зрењанин

Техничка школа је основана 1933. године у тадашњем Петровграду. У школи је запослено 85 радника од чега у настави око 70 радника.

Настава у школи се изводи у учионицама опште намене, специјализованим учионицама и кабинетима. Пракса се изводи у школски радионицама и приватним и друштвеним фирмама.

Обавештења

  • РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

Контакт подаци

023/ 536-962

office@tehnickazr.edu.rs

Стевице Јовановића 50
Зрењанин

Izbornik