Tel: 023/ 536-962, Radionica: 023/ 561-447 webmail
Stevice Jovanovića 50, Zrenjanin

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

МАТУРСКИ ИСПИТ

 

Датум Време Предмет Раз.,бр.уч Комисија
22.08. 09.00 Српски језик и књижевност IV-1,2,3,4,5   41

 

Фелбаб Б.

Ранисављевић М.

Ваван Ј.

23.08. 09.00 Математика IV-1,2,3,4,5   5

 

Стојадиновић Ј.

Проле И. Јосић М.

Бјековић В.

23.08. 09.00 Машински предмети-

изборни предмет

IV-1,2,3        7

 

Медић Д.  Перц Т.

Вукајловић Р.

Димитријевић Д.

Мошорински П.

23.08. 08.00 Саобраћајни предмети-изборни предмет IV-4,5          34 Мијић Д.   Балашев Д.  Голић С. Армацки Г.

Николић М.

26.08. 09.00 Машински предмети-одбрана матурског практичног рада IV-1,2,3       30 Грбић Д.     Перц Т.

Мошорински П.

Шеваљевић М.

Димитријевић Д.

26.08. 09.00 Саобраћајни предмети-Одбрана матурског практичног рада IV-4,5          34 Мијић Д.  Балашев Д.  Голић С. Армацки Г.

Николић М.

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ

 

Машинство и обрада метала, Рударство и геологија

 

Датум Време Активност
19.08. 11.00. Извлачење задатака за практичан рад
19.08.-23.08.   Рад на изради практичног рада
23.08. До 12.00 Предаја практичног рада код референта за ђ.питања

 

Усмена одбрана практичног рада:

 

Датум Време Занимање Каб. Комисија
26.08. 08.00 Аутомеханичар,Бравар

Машинбравар

  Маринков В.   Хријешик Ј.

Кастрати И. Симин З.

Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса Репац М.   Томовић Б.

Милетић З.

 

Саобраћај

 

21.08.у 09.00  ОБАВЕЗНО  СЕ  ЈАВИТИ  ПРОФЕСОРУ  ДРАГАНУ БАЛАШЕВУ  И  ПРИЈАВИТИ  ПОЛАГАЊЕ  ЗАВРШНОГ  ИСПИТА  ЗА  Ц КАТЕГОРИЈУ

 

Датум Време Активност Каб Комисија
22.08. 10.00 Извлачење задатака за практичан рад    
22.08. 11.00 Израда теста 34 Мијић Д.     Голић С.

Балашев Д.   Армацки Г

Хајду М.  Николић М.

23.08. 08.00 Вожња   Балашев Д.

Савичин З.

Хајду М.

26.08. До 09.00 Предаја практичног рада    
26.08. 09.00 Усмена одбрана практичног рада 34 Мијић Д.      Балашев Д.  Голић С.

Армацки Г. Николић М.

27.08. 09.00 Усмени испит из саобраћајних предмета

 

34 Мијић Д.      Балашев Д.  Голић С.

Армацки Г. Николић М.

 

Tehnička škola Zrenjanin

Tehnička škola je osnovana 1933. godine u tadašnjem Petrovgradu. U školi je zaposleno 85 radnika od čega u nastavi oko 70 radnika.

Nastava u školi se izvodi u učionicama opšte namene, specijalizovanim učionicama i kabinetima. Praksa se izvodi u školskim radionicama i privatim i društvenim firmama.

Obaveštenja

  • Vanredni učenici mogu izvršiti prijavu ispita za junski ispitni rok tako što će popunjenu
    Detaljnije »

Kontakt podaci

023/ 536-962

office@tehnickazr.edu.rs

Stevice Jovanovića 50
Zrenjanin

Izbornik