Tel: 023/ 536-962, Radionica: 023/ 561-447 webmail
Stevice Jovanovića 50, Zrenjanin

RASPORED DOPUNSKE NASTAVE

D O P U N S K A    N A S T A V A

25.06.              09:00 – 10:30

26.06.              09:00 – 10:30

27.06.              09:00 – 10:30

Profesor: Dušanka Medić


M A T E M A T I K A

pripremna nastava za polaganje popravnog, razrednog i varednog ispita


III-1 Utorak, 25.6.2019. u 10h

Utorak, 02.7.2019. u 10h

Sreda,  03.7.2019. u 10h

 

Utorak, 13.8.2019. u 10h

Sreda,  14.8.2019. u 10h

I-4

I-6

I-7

Utorak, 25.6.2019. u 11:30h

Utorak, 02.7.2019. u 11:30h

Sreda,  03.7.2019. u 11:30h

 

Utorak, 13.8.2019. u 11:30h

Sreda,  14.8.2019. u 11:30h

Utorak, 20.8.2019. u 10:00h

 

 Nastavnik: Jelena Stojadinović


M A T E M A T I K A

pripremna nastava za polaganje popravnog ispita za odeljenja

II-2, II-3 i II-4

 

 01.07.2019. ponedeljak u 09:00č

 02.07.2019. utorak u 09:00č

 

 Profesor: Vesna Bjeković


F I Z I K A

Pripremna nastava za polaganje popravnog ispita održaće se:

 

II godina: 24.06.2019. ponedeljak u 08:00č

I godina: 25.06.2019. utorak u 09:00č

 

Profesor: Ljubica Rikalović


M E H A N I K A II

pripremna nastava za polaganje popravnog ispita održaće se:

 

 24.06.2019. ponedeljak u 12:00č

 25.06.2019. utorak u 09:00č

 

 Profesor: Nada  Dulać


M E H A N I K A

pripremna nastava za polaganje popravnog ispita za odeljenja II-4 i II-5 održaće se:

 

 21.06.2019. petak 10:00č

 

 OTPORNOST MATERIJALA


24.06.2019. ponedeljak u 09:00č u kabinetu br. 36

 

 Profesor: Rada Vukajlović


MAŠINSKI ELEMENTI

 pripremna nastava za polaganje popravnog ispita održaće se:

 

 25.06.2019. utorak 09:00č

 26.06.2019. sreda u 09:00č


 Profesor: Tatjana Perc


E N G L E S K I   J E Z I K

pripremna nastava za polaganje popravnog ispita za I i II razrede

 

 27.06.2019. četvrtak u 10:00 Ana Stokić, Olga Mošorinac

 28.06.2019. petak u 09:30 Olga Mošorinac

 02.07.2019. utorak u 11:00 Olga Mošorinac, Ana Stokić

 04.07.2019. četvrtak u 11:00 Olga Mošorinac, Ana Stokić

 

Profesori: Olga Mošorinac, Ana Stokić


H E M I J A

pripremna nastava za polaganje popravnog ispita održaće se:


24.06.2019. ponedeljak u 11:00

28.06.2019. petak u 10:00

 

 Profesor: Natalija Aćin


M E H A N I K A

pripremna nastava za polaganje popravnog ispita održaće se:

 

24.06.2019. ponedeljak u 09:00


 Profesor: Zoran Simin


SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

pripremna nastava za polaganje razrednog i popravnog ispita za I i II razrede održaće se:


28.06.2019. petak u 10:00

 

Profesor: Marijana Popović


MOTORI „SUS, MOTORNA VOZILA, MOTORI I MOTORNA VOZILA

pripremna nastava za polaganje popravnih ispita održaće se:

 

28.06.2019. petak u 12:00

01.07.2019. ponedeljak u 11:00

02.07.2019. utorak u 11:00

 

 Profesor: Živojin Petrović


ORGANIZACIJA PREVOZA

pripremna nastava za polaganje popravnog ispita za odeljenja

IV-4 I IV-5 održaće se:

 

01.07.2019. ponedeljak 09:00

02.07.2019. utorak 09:00

 

1:TRANSPORTNO PRAVO, MAKETING I ŠPEDICIJA

2:PREVOZ PUTNIKA

pripremna nastava za polaganje popravnog ispita za odeljenje

III- 6 održaće se:

 

01.07.2019. ponedeljak 10:00

02.07.2019. utorak 10:00

Profesor: Dragoslav Mijić


DOPUNSKA NASTAVA IZ SRPSKOG JEZIKA I KNjIŽEVNOSTI

Odeljenje II-7
14.08.2019. godine, 08:00-09:30

Odeljenje III-7
14.08.2019. godine, 09:30-11:00

Odeljenje IV-2
14.08.2019. godine, 09:30-11:00

Prof. Biljana Felbab


PRIPREMNA NASTAVA

pripremna nastava za polaganje popravnog ispita iz stručnih predmeta održaće se u kabinetu br. 34 ili 28 u sledećim terminima:

 

 14.08.2019. sreda u 08:00

 15.08.2019. četvrtak u 08:00

 16.08.2019. petak u 08:00

 

 Profesor: Dragan Balašev


 

Tehnička škola Zrenjanin

Tehnička škola je osnovana 1933. godine u tadašnjem Petrovgradu. U školi je zaposleno 85 radnika od čega u nastavi oko 70 radnika.

Nastava u školi se izvodi u učionicama opšte namene, specijalizovanim učionicama i kabinetima. Praksa se izvodi u školskim radionicama i privatim i društvenim firmama.

Obaveštenja

  • Vanredni učenici mogu izvršiti prijavu ispita za junski ispitni rok tako što će popunjenu
    Detaljnije »

Kontakt podaci

023/ 536-962

office@tehnickazr.edu.rs

Stevice Jovanovića 50
Zrenjanin

Izbornik