Tel: 023/ 536-962, Radionica: 023/ 561-447 webmail
Stevice Jovanovića 50, Zrenjanin

O školi

ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

Техничка школа се налази у улици Стевице Јовановића број 50 у Зрењанину. Од 1994.године носи назив Техничка школа Зрењанин. У школској 2015/2016.години, ученици су се образовали за следеће профиле:
Четврти степен:
1.Машински техничар за компјутерско конструисање;
2.Техничар за компјутерско управљање;
3.Машински техничар моторних возила;
4.Теничар друмског саобраћаја (2 одељења).
Трећи степен:
1.Возач моторних возила;
2.Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса.

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

Преглед запослених радника школе и квалификациона структура.

Редни број

Врста посла

Стручна спрема

Укупно

Директор

Висока

1

Координатор практичне наставе

Висока

1

Стручни сарадник

Висока

1

Наставник теоријске наставе

Висока

53

Административни радник

Средња/виша/ висока

3

Спремачица и помоћни радник

Основна школа

12

Наставник практичне наставе

Специјализација/ виша/висока

8

Библиотекар

Висока

1

НАСТАВНИ КАДАР

Редни број

Презиме и име

Степен стручне спреме

Године стажа/ у просвети

Испит за лиценцу

Предмет у школи

Ради у другој школи

Грбић Драган

VII

30/17

Да

Компјутерска графика

Моделирање маш.ел.и конструкција

Не

Мошорински Предраг

VII

25

Да

Компјутерска графика

Моделирање маш.ел.и конс.

Пројектовање технол.система

Не

Перц Татјана

VII

21/20

Да

Ел.аутоматизације мот.возила

АП и ФПС

Аутоматизација и роботика

Машински елементи

Не

Арнаутовић Илија

VII

33/18

Да

Конструисање, Механика, Машински елементи, Технологија обраде

Не

Вукајловић Рада

VII

21/20

Да

Отпорност материјала

Технологија за КУМЕ

Механика, ТП СА ТК

Хидраулика и пнеуматика

Не

Петровић Живојин

VII-2

26/15

Да

Мотори СУС

Моторна возила

Експлоатација и одрж.м.возила

Не

Симин Зоран

VII

23

Да

ТОП аутомеханика

Механика, Организација рада, Машински материјали

Не

Ранисављевић Маја

VII

11

Да

Српски језик и књижевност

Не

Поповић Маријана

VII

11

Да

Српски језик и књижевност

Не

Ваван Јелена

VII

10

Да

Српски језик и књижевност

Не

Фелбаб Биљана

VII

21

Да

Српски језик и књижевност

Не

Стефанов Радислав

VII

38

Да

Математика

Не

Сич Зора

VII

28

Да

Математика

Не

Поучки Драгица

VII

32/20

Да

Математика

Не

Бјековић Весна

VII

32/21

Да

Математика

Не

Љевар Саша

VII

11

Да

Историја

Да

Пољопривредна

Стевић Илија

VII

32/31

Да

Физичко васпитање

Не

Кодемо Милан

VII

25/24

Да

Физичко васпитање

Не

Дулаћ Нада

VII

36/3

Не

Рачунарство и информатика

Мотори и моторна возила

Не

Вујић Жељка

VII

4

Да

Географија

Да

ОШ Б.Деспотовац

Муратовић Милијана

VII

8

Да

Биологија/ Екологија

ОШ Сутјеска

Глигоровић Наке

VII

34

Да

Рачунарство и информатика

Не

Радановић Владимир

VII

34/12

Да

Основе електротехнике

Техничка физика

Не

Станар Ана

VII

10

Не

Ликовна култура

Да

Пољопривредна Медицинска

Херцеговац Драгољуб

V

19/2

Не

Инструктор вожње

Не

Ромен Емил

VII

10

Да

Енглески језик

Не

Балашев Драган

VII

30/28

Да

Саобраћајни предмети

Не

Мијић Драгослав

VII

27/11

Да

Саобраћајни предмети

Не

Хајду Марио

VII

10

Да

Саобраћајни предмети

Не

Хрњаз Ранко

VII

29/23

Да

Практична настава-инс.вожње

Не

Кастрати Исмет

V

34/32

Да

Практична настава

Не

Жљебић Јожеф

VI

33/32

Да

Практична настава

Не

Проле Миленко

V

26/3

Не

Инструктор вожње

Не

Димитријевић Дејан

VII

5

Да

Пројектовање техн.система

Машински елементи

Програмирање КУМА

Не

Савичин Зоран

V

29/23

Да

Практична настава

Не

Проле Иван

VII

34/5

Не

Математика

Да

ОШ „2.октобар“

Влајнић Ђорђе

VII

5/4

Не

Математика

Да

Елктротехничка Хемијска

Јелисавац Златко

VII

11

Да

Филозофија

Да

Гимназија С.Црња

Тица Снежана

VII

14/12

Да

Саобраћајна психологија

Да

Медицинска, Музичка

Медић Душанка

VII

14/11

Да

Технологија обраде, Механика

Маш.елементи, Термодинамика

Испитив. маш.конструкција, Мерење и контролисање

Не

Стокић Ана

VII

6

Не

Енглески језик

Не

Иванић Драган

VII

23/6

Да

Социологија, Устав и права грађана

Да

Гимназија, Музичка

Давинић Душан

VII

22

Да

Грађанско васпитање

Не

Марковић Владимир

IV

8

Не

Верска настава

Да

Хемијска

Вуковић Борислава

VII

7

Да

Историја

Да

Музичка

Аћин Наталија

VII

12

Да

Хемија

Да

Пољопривредна

Рикаловић Љубица

VII

19/7

Да

Физика

Не

Хријешик Јожеф

V

28

Да

Практична настава

Не

Голић Сњежана

VII

5/2

Не

Саобраћајни предмети

Не

Михајлов Зденко

V

26/19

Да

Практилна настава

Не

Маринков Владимир

VII

7

Да

Техничко цртање, Рачунари и прогр., ТОП металостругари

Не

Армацки Горан

VII

11(7)

Да

Саобраћајни предмети

Не

Шеваљевић Миладин

VII

14/5

Да

Пројектовање техн.система

Програмирање за КУМА

Технологија обраде, Механика

Не

Мошоринац Олга

VII

5

Не

Енглески језик

Не

Бачић Кристина

VII

5

Не

Физичко васпитање

Да

Хемијска

Јефтић Марко

VII

1

Не

Музичка култура

Да

ОШ “Соња Маринковић”

Јухас Ирен

VII

15/9

Не

Верска настава (католичка)
Видић Бобан

VII

1

Не

Техничко цртање

Не

Вујин Слободан

VII

27/1

Не

Нафташки предмети

Не

Милетић Зоран

VII

30/0

Не

Нафташки предмети

Не

Томовић Бранислав

VII

17/0

Не

Нафташки предмети

Не

Протић Олгица

VII

27

Да

Физичко васпитање

Да

Хемијска

ОШ Арадац

ПОДАЦИ О ОДЕЉЕЊИМА
(СМЕР, ОДЕЉ.СТАРЕШИНА, БРОЈ УЧЕНИКА, БРОЈ УЧИОНИЦЕ)

ОДЕЉЕЊЕ

СМЕР

СТЕПЕН

ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА

БРОЈ УЧЕНИКА

Учионица

I – 1

Машински техничар за компјутерско конструисање

IV

Медић Душанка

27

1

I – 2

Машински техничар за компјутерско управљање

IV

Вукајловић Рада

21

2

I – 3

Машински техничар моторних возила

IV

Проле Иван

18

4

I – 4

Техничар друмског саобраћаја

IV

Армацки Горан

31

5

I – 5

Техничар друмског саобраћаја

IV

Стокић Ана

31

13

I – 6

Возач моторних возила

III

Ромен Емил

29

14

I – 7

Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса

III

Глигоровић Наке

30

15

II – 1

Машински техничар за компјутерско конструисање

IV

Весна Бјековић

16

7

II – 2

Техничар за компјутерско управљање

IV

Маријана Поповић

11

8

II – 3

Машински техничар моторних возила

IV

Илија Арнаутовић

14

9

II – 4

Техничар друмског саобраћаја

IV

Биљана Фелбаб

29

10

II – 5

Техничар друмског саобраћаја

IV

Марио Хајду

27

11

II – 6

Возач моторних возила

III

Драган Балашев

28

12

II – 7

Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса

III

Зора Сич

26

21

III – 1

Машински техничар за компјутерско конструисање

IV

Татјана Перц

20

41

III – 2

Техничар за компјутерско управљање

IV

Дејан Димитријевић

17

16

III – 3

Машински техничар моторних возила

IV

Зоран Симин

19

17

III – 4

Техничар друмског саобраћаја

IV

Драган Иванић

31

18

III – 5

Техничар друмског саобраћаја

IV

Драгослав Мијић

30

19

III – 6

Возач моторних возила

III

Милан Кодемо

17

20

III – 7

Аутомеханичар/Бравар

III

Владимир Маринков

16

43

IV – 1

Машински техничар за компјутерско конструисање

IV

Миладин Шеваљевић

12

23

IV – 2

Техничар за компјутерско управљање

IV

Драгица Поучки

15

32

IV – 3

Машински техничар моторних возила

IV

Кристина Бачић

22

37

IV – 4

Техничар друмског саобраћаја

IV

Јелена Ваван

26

38

IV – 5

Техничар друмског саобраћаја

IV

Љубица Рикаловић

23

25

УКУПНО:

26

8

III/ IV

26

586

26

РИТАМ РАДНОГ ДАНА

Настава се реализовала у преподневној смени. Школа располаже довољним бројем учионица, кабинета и радионица за образовно-васпитни рад са 26 одељења.

Време одржавања часова

0 7:00 – 7:45
I 8:00 – 8:45
5`
II 8:50 – 9:35
15`
III 9:50 – 10:35
5`
IV 10:40 – 11:25
5`
V 11:30 – 12:15
5`
VI 12:20 – 13:05
5`
VII 13:10 – 13:55

СТРУЧНИ ТИМОВИ

У нашој школи постоји три тима:

 1. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања;

 2. Тим за школско развојно планирање;

 3. Тим за самовредновање.

Чланови Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у Техничкој школи у Зрењанину за школску 2015/2016 годину су:

 1. Драгана Црњански, психолог

 2. Душан Давинић, професор грађанског васпитања

 3. Зоран Симин, професор машинске групе предмета

 4. Илија Арнаутовић, професор машинске групе предмета

 5. Љубица Рикаловић, професор физике

 6. Зоран Савичин, наставник практичне наставе

Задатак Тима за превенцију насиља је предузимање мера у циљу:

 • неговања односа међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља, у смислу члана 43 Закона о основама система образовања и васпитања;

 • спречавања активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, односно имовног стања, у смислу члана 44 Закона о основама система образовања и васпитања;

 • превенције и спречавања физичког, психичког и социјалног насиља, злостављања и занемаривања деце и ученика, физичког кажњавања и вређања личности, односно сексуале злоупотребе деце и ученика или запослених, у смислу чл. 45 Закона о основама система образовања и васпитања.

Чланови Тима за школско развојно планирање у Техничкој школи у Зрењанину за школску 2015/2016 годину су:

 1. Драгана Црњански, психолог

 2. Јелена Ваван, професор српског језика

 3. Владимир Маринков, професор машинске групе предмета

 4. Горан Армацки, професор саобраћајне групе предмета

 5. Маја Ранисављевић, проф.српског језика

 6. Олга Мошоринац, проф.енглеског језика

Задатак Тима за школско развојно планирање за школску 2015/2016.годину јесте да донесе Акциони план за актуелну школску годину у складу са донетим Школским развојним планом и прати реализацију активности.

Развојни циљеви који су изабрани у Школском развојном плану, након утврђивања приоритета школе су следећи:

 1. Побољшање квалитета наставе и успеха ученика

 2. Подизање квалитета комуникације и сарадње између свих актера у образовно-васпитном процесу

 3. Рад на развијању свести о потреби толеранције и мултикултуралности

 4. Побољшање протока информација

 5. Побољшање безбедности свих актера образовно-васпитног процеса.

Чланови Тима за самовредновање и вредновање школе су:

 1. Драгана Црњански, психолог

 2. Весна Бјековић, проф.математике

 3. Ана Стокић, проф.енглеског језика

 4. Миладин Шеваљевић, проф.машинске групе предмета

 5. Илија Стевић, проф. физичког васпитања

 6. Сњежана Голић, проф.саобраћајне групе предмета

 7. Маријана Поповић, проф.српског језика

 8. Жарко Јефтић, представник Савета родитеља

 9. Сања Провиџало, представник Школског одбора

 10. Милица Палангетић, ученица-представник Ученичког парламента

Задатак Тима за праћење самовредновања је:

 • избор кључне области самовредновања за текућу школску годину

 • прикупљање, обрада и анализа података

 • израда акционог плана

 • реализација активности и праћење

 • евалуација и извештај

 • представљање Наставничком већу извештај о раду.

Tehnička škola Zrenjanin

Tehnička škola je osnovana 1933. godine u tadašnjem Petrovgradu. U školi je zaposleno 85 radnika od čega u nastavi oko 70 radnika.

Nastava u školi se izvodi u učionicama opšte namene, specijalizovanim učionicama i kabinetima. Praksa se izvodi u školskim radionicama i privatim i društvenim firmama.

Obaveštenja

 • Нема исечка јер је ово заштићен чланак.

Kontakt podaci

023/ 536-962

office@tehnickazr.edu.rs

Stevice Jovanovića 50
Zrenjanin

Izbornik