Тел: 023/ 536-962, Радионица: 023/ 561-447 webmail
Стевице Јовановића 50, Зрењанин

Kompjuterska grafika II – 1

OD 27.04. 2020. PRATITI ZADATKE POSTAVLJENE NA „MICROSOFT TEAMS“

 

 

 

 

KOMPJUTERSKA GRAFIKA – NASTAVNA JEDINICA BLOK ČASOVA (3 ČASA) ZA MTKK II-1

VAŽI ZA OBE GRUPE (I grupa – Ponedeljak 06.04. i II grupa Petak 10.04)

Radni materijal zadataka je postavljen  na Google učionici i Microsoft teams

ZADATAK SE OCENJUJE U ESDNEVNIK-u

 

ZADATAK-4 : Izrada crteža (drawing)

Dostavljeni su vam GOTOVI MODELI za Sklop klizača i kopirani na vaše vlastite naloge na Serveru. Potrebno je da se za svaki model uradi i njegov crtež sa istim nazivom fajla kao i model. Izgled pojedinačnih crteža (drawing-a)  koje je potrebno uraditi pokazuje PDF fajl gde vidite potrebni broj projekcija i kota. Postupak kao lekcija za ovaj rad je u priloženom video uputstvu: „VIDEO-Primer izrade crteža“. Kad uradite crteže predajte ih zajedno sa svim modelima u „Microsoft Teams“.

Konsuldacije oko realizacije zadatka su od 8h do 13h u ponedeljak i 8h do 11h petak preko Microsoft Teams aplikacije.

Rok za završetak zadatka je petak 10.04. (obe grupe) do 14 časova. (realno vreme za potpuni završetak vežbe je 2 časa).

 

 

 

 

KOMPJUTERSKA GRAFIKA – NASTAVNA JEDINICA BLOK ČASOVA (3 ČASA) ZA MTKK II-1

VAŽI ZA OBE GRUPE (I grupa – Ponedeljak 30.03 i II grupa Petak 03.04)

  • Radni materijal zadataka je postavljen i na Google učionici –
  • ZADATAK SE OCENJUJE U ESDNEVNIK-u –

ZADATAK-3 : Modeliranje SKLOPA KLIPA sklop-klipa-assembly (preuzmi klikom)

A) NA SERVERU

Napraviti folder na putanji :  desktop/II-1/tvoje imeiprezime/SKLOP KLIPA i u njemu snimiti rad koji koji sadrži sve modele (part) i model sklopa (assembly). Nazivi fajlova sa kao u priloženom pdf fajlu.

B) Zadatak se u celini realizuje na server računaru škole (daljinski pristup na IP: 109.94.224.77), logovanjem na user name: kab-30 a lozinka je (ista kao i pre).

C) Kopirajte svoj rad sa servera na svoj kućni računar i čuvajte u posebnom folderu.

D) Prenesite –predajte („na dugme PREDAJ RAD“ ) svoj rad sa kućnog računara u Google učionicu za predmet Kompjuterska grafika II-1 u prostor „skolski rad“ čime dobijam automatsko obaveštenje da ste završili vežbu.

Konsultacije oko realizacije zadatka ili probleme sa daljinskim spajanjem na školski server mogu se obaviti kontaktiranjem profesora na email: dgrbic@tehnickazr.edu.rs ili porukama u google učionici za ovaj predmet.

Rok za završetak zadatka je petak 03.04. (obe grupe) do 14 časova. (realno vreme za potpuni završetak vežbe je 2 časa).

 

 

 

KOMPJUTERSKA GRAFIKA – NASTAVNA JEDINICA BLOK ČASOVA (3 ČASA) ZA MTKK II-1

VAŽI ZA OBE GRUPE (I grupa – Ponedeljak 23.03 i II grupa Petak 27.03)

  • Radni materijal zadataka je postavljen i na Google učionici –

ZADATAK-2 : Modeliranje Skopa točka: sklop-tocka-sve (preuzmi klikom)

  1. NA SERVERU

a)      Napraviti folder na putanji :  desktop/II-1/tvoje imeiprezime/Zadatak-2 i u njemu snimiti rad koji koji sadrži sve modele (part) i model sklopa (assemly). Nazivi fajlova sa kao u priloženom pdf fajlu.

b)     Zadatak se u celini realizuje na server računaru škole (daljinski pristup na IP: 109.94.224.77), logovanjem na user name: kab-30 a lozinka je (ista kao i pre).

c)      Kopirajte svoj rad sa servera na svoj kućni računar i čuvajte u posebnom folderu.

d)      Prenesite -predajte svoj rad sa kućnog računara u Google učionicu za predmet Kompjuterska grafika II-1 u prostor „skolski rad“ čime dobijam automatsko obaveštenje da ste završili
vežbu. Zip-ujte ceo folder zadatka-2 i kao zipovan ga predajte.

Konsultacije oko realizacije zadatka ili probleme sa daljinskim spajanjem na školski server mogu se obaviti kontaktiranjem profesora na email: dgrbic@tehnickazr.edu.rs ili porukama u google učionici za ovaj predmet.

Rok za završetak zadatka je petak 27.03. (obe grupe) do 14 časova. (realno vreme za potpuni završetak vežbe je 45 minuta).

 

 

 

 

Prethodna nastavna jedinica:

Nastavna jedinica blok časova (3) za petak (II grupa) 20.03.2020 MTKK II-1

  • kontaktirajte profesora Grbića za uputstva –

dgrbic@tehnickazr.edu.rs

ZADATAK  – Ponavljanje prethodne vežbe: sklop-klizaca-sve (preuzmi klikom)

Priložen je pdf fajl zadatka za modeliranja sklopa klizača. Potrebno je uraditi sve modele (part) i sastaviti u sklop (assembly). Ova vežba je ponavljanje iste koju smo radili na nastavi u školi.

Zadatak se u celini realizuje na server računaru škole (daljinski pristup na IP: 109.94.224.77), logovanjem na user name: kab-30 a lozinka je (ista).

Svaki učenik snima svoj zadatak  u folderu:  desktop/II-1/imeiprezime, pri čemu folder sa imenom i prezimenom sami kreirate. Kopirajte svoj rad sa servera na svoj kućni računar ili USB da bi ga sačuvali. Što češće snimajte (save) u toku rada jer server nekada gubi konekciju.

Konsultacije oko realizacije zadatka ili probleme sa daljinskim spajanjem na školski server mogu se obaviti kontaktiranjem profesora na email: dgrbic@tehnickazr.edu.rs.

Rok za završetak zadatka je do sledećeg petka 27.03.2020.god.

Техничка школа Зрењанин

Техничка школа је основана 1933. године у тадашњем Петровграду. У школи је запослено 85 радника од чега у настави око 70 радника.

Настава у школи се изводи у учионицама опште намене, специјализованим учионицама и кабинетима. Пракса се изводи у школски радионицама и приватним и друштвеним фирмама.

Обавештења

  • РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

Контакт подаци

023/ 536-962

office@tehnickazr.edu.rs

Стевице Јовановића 50
Зрењанин

Izbornik