Тел: 023/ 536-962, Радионица: 023/ 561-447 webmail
Стевице Јовановића 50, Зрењанин

RASPORED POLAGANJA MATURSKOG I ZAVRŠNOG ISPITA U JUNSKOM ROKU

МАТУРСКИ ИСПИТ-ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Датум Време Предмет Раз.,бр.каб. Комисија
07.06. 08.00 Српски језик и књижевност IV-1      24

IV-    32

IV-3,5   26

IV-4,     25

Поповић М.

Фелбаб Б.

Ранисављевић М.

Ваван Ј.

11.06. 09.50 Математика IV-1-5   20

 

Бјековић В.

Проле И.

Стојадиновић Ј.

11.06. 10.40 Испитивање машинских конструкција

Машински елементи

Мерење и контролисање

IV-1,     24

 

Перц Т.

Медић Д.

Арнаутовић И.

11.06. 08.50 Технологија за компјутерски управљане машине IV-2,     32 Шеваљевић М.

Вукајловић Р.

Мошорински П.

11.06. 09.30 Саобраћајни предмети-изборни предмет IV-4,5   34 Мијић Д. Голић С.

Балашев Д. Армацки Г.

Николић М.

МАТУРСКИ ИСПИТ-ОДБРАНА МАТУРСКОГ РАДА
13.06. 10.40 Пројектовање технолошких система IV-2,   31 Шеваљевић М.

Мошорински П.

Вукајловић Р.

13.06. 09.30 Експлоатација и одржавање моторних возила IV-3,   37а Арнаутовић И.

Димитријевић Д.

Петровић Ж.

13.06. 08.00 Моделирање машинских елемената и конструкција IV-1,   30 Перц Т.

Грбић Д.

Медић Д.

13.06. 09.30 Саобраћајни предмети-Одбрана матурског практичног рада IV-3,  34/35 Мијић Д. Голић С.

Балашев Д. Николић М.

Армацки Г.

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ

 

Рударство и геологија

Датум Време Активност
04.06. 08.00. Извлачење задатака за практичан рад
04.06.-12.06 Рад на изради практичног рада
12.06. До 12.00 Предаја практичног рада

Усмена одбрана практичног рада:

 

Датум Време Занимање Учионица Комисија
13.06. 09.00 Руковалац постројењима за добијање нафте и гаса Нафташки кабинет Милетић З.

Репац М.

Томовић Б.

 

 

Саобраћај

Датум Време Активност Каб Комисија
04.06. 08.00 Извлачење задатака за практичан рад    
06.06. 08.00 Израда теста 34  
07.06. 08.00 Вожња   Балашев Д.

Хајду М.

Савичин З.

Мијић Д.

12.06. До 12.00 Предаја практичног рада    
13.06. 08.00 Усмена одбрана практичног рада 34 Мијић Д.

Балашев Д.

Армацки Г.

Николић М.

14.06. 08.00 Усмени испит из саобраћајних предмета

 

34

Мијић Д.

Балашев Д.

Армацки Г.

Николић М.

 

Техничка школа Зрењанин

Техничка школа је основана 1933. године у тадашњем Петровграду. У школи је запослено 85 радника од чега у настави око 70 радника.

Настава у школи се изводи у учионицама опште намене, специјализованим учионицама и кабинетима. Пракса се изводи у школски радионицама и приватним и друштвеним фирмама.

Обавештења

  • РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

Контакт подаци

023/ 536-962

office@tehnickazr.edu.rs

Стевице Јовановића 50
Зрењанин

Izbornik