Tel: 023/ 536-962, Radionica: 023/ 561-447 webmail
Stevice Jovanovića 50, Zrenjanin

AKTIVNOSTI SKOLE

Škola se bavi i sporednim delatnostima:

  • izrada proizvoda i vršenje usluga u okviru organizovanog rada učenika, nastavnika, saradnika i proizvodnih radnika u radionicama škole na osnovu programa vaspitno-obrazovnog rada za područje rada za mašinstvo i obrada metala i saobraćaj.
  • prodaja proizvoda izrađenih u radionicama škole radi iskorišćavanja opreme i materijala
  • organizovanje ishrane učenika
  • prevoz drumskim teretnim sredstvima prevoza.

DODATNI RAD

Razred

Predmet

Realizator

IV

Matematika

Prof. Bjeković Vesna

IV

Matematika

Prof. Poučki Dragica

IV

Automatizacija proizvodnje

Prof. Perc Tatjana

IV – I

Srpski jezik i književnost

Prof. Felbab Biljana

IV – I

Modeliranje maš. elemenata i konst.

Prof. Grbić Dragan

DOPUNSKI RAD

Razred

Predmet

Realizator

I – II

Mehanika

Prof. Rada Vukajlović

I

Tehničko crtanje

Prof. Šijan Dušan

IV – I

Srpski jezik i književnost

Prof. Ranisavljević Maja

IV – I

Matematika

Prof. Bjeković Vesna

IV – I

Matematika

Prof. Sič Zora

I

Tehnička fizika

Prof. Marić Jelena

I – IV

Saobraćajni predmeti

Prof. Balašev Dragan

PRIPREMNI RAD ZA TAKMIČENJA

Pripremni rad će se održati iz stručnih pedmeta mašinske i saobraćajne struke, sledeći profesori će raditi sa učenicima.

Prof. Hajdu Mario

Prof. Arnautović Ilija

Prof. Grbić Dragan

Prof. Mošorinski Predrag

Prof. Balašev Dragan

Prirpemni rad za takmičenja održaće se i iz opšte obrazovnih predmeta u skladu sa učešćem naših učenika.

VAN NASTAVNI RAD

Slobodne aktivnosti

Sekcije

Realizator

Naučno tehničke

Primena računara u mašinstvu

Prof. Grbić Dragan

Sportsko rekreativne

Košarka

Atletika

Fudbal

Odbojka

Prof. Kodemo Milan

Prof. Rađenović Milan

Prof. Stević Ilija

Humanističke i umetničke slobodne aktivnosti

Literarna

Likovna

Muzička

Prof. Felbab Biljana

Prof. Cvetković Aleksandar

ORGANIZACIJA EKSKURZIJE

Za organizovanje ekskurzija škola će se rukovoditi pravilnikom Ministarstva prosvete, da se ekskurzije baziraju na nastavnim planovima i programima koji se izučavaju u školi a i usko su vezana za zanimanja učenika.

Pri izboru putnog pravca vodićemo računa o potrebama i mogućnostima učenika.

Tehnička škola Zrenjanin

Tehnička škola je osnovana 1933. godine u tadašnjem Petrovgradu. U školi je zaposleno 85 radnika od čega u nastavi oko 70 radnika.

Nastava u školi se izvodi u učionicama opšte namene, specijalizovanim učionicama i kabinetima. Praksa se izvodi u školskim radionicama i privatim i društvenim firmama.

Obaveštenja

  • Нема исечка јер је ово заштићен чланак.

Kontakt podaci

023/ 536-962

office@tehnickazr.edu.rs

Stevice Jovanovića 50
Zrenjanin

Izbornik